Eerste schooldag is een verhaal van feestjes in de regen en traantjes

De ToverWijzer in Tienen vindt nieuw onderdak in oude kerk

Ook in Tienen, bij methodeschool De ToverWijzer, hadden ze wellicht op beter weer gehoopt want daar mochten de leerlingen naar het nieuwe schoolgebouw in Nieuw Overlaar. De kerkfabriek stelde er de Sint-Jozefskerk, via erfpacht, ter beschikking en de kerk werd ontwijd en grondig verbouwd om er ruimte te creëren voor twee graadklassen kleuteronderwijs en drie graadklassen voor de lagere school.

“Een architectenbureau ging aan de slag om een groen en duurzaam gebouw te ontwerpen met hout, strobalen en leem en vooral ook met veel plaats voor de leerlingen, zowel binnen als buiten. Aan elk klaslokaal is een buitenklas gekoppeld waar de kinderen in het groen kunnen leren.  Na de huidige eerste fase volgt nog een tweede fase waarbij er een administratief gebouw en een polyvalente ruimte toegevoegd zullen worden. Buiten een nieuwe thuis voor de leerlingen is het een gebouw voor gedeeld gebruik geworden dat buiten de schooluren opengesteld kan worden voor zowel de buren als de stad in het geheel”, luidt het bij de school.

https://www.hagelandactueel.be/nieuws/regio-hageland/eerste-schooldag-is-een-verhaal-van-feestjes-in-de-regen-en-traantjes

De ToverWijzer start in een nieuw schoolgebouw in Nieuw Overlaar

Voor de kinderen van methodeschool de ToverWijzer zal het dubbel zo spannend worden op 1 september. Voor hen start het schooljaar in een gloednieuw schoolgebouw in Nieuw Overlaar.

De bakermat van de school ligt in Grimde. “We zijn de stad Tienen dankbaar dat we de kans kregen om daar een gebouw tijdelijk als school te kunnen inrichten terwijl we op zoek gingen naar een permanente locatie”, zegt An Soontjens, directeur van de ToverWijzer. “Die nieuwe plek werd gevonden in Nieuw Overlaar, waar de kerkfabriek de Sint-Jozefskerk via erfpacht ter beschikking stelde. Het oude kerkgebouw werd ontwijd en grondig verbouwd om ruimte te bieden aan twee graadklassen voor kleuteronderwijs en drie graadklassen voor de lagere school.”

Participatie en duurzaamheid zijn sleutelwoorden in de visie van de ToverWijzer. “De zoektocht naar een nieuwe locatie was een uitgelezen kans om die sleutelwoorden echt in de praktijk te brengen”, zegt directeur An. “Architectenbureau ORCA ging aan de slag om een groen en duurzaam gebouw te ontwerpen met hout, strobalen en leem, maar vooral met veel plaats voor de leerlingen, zowel binnen als buiten. Want aan elk klaslokaal is een buitenklas gekoppeld waar de kinderen in het groen kunnen leren.”

Bewegen en buiten les volgen

Om buiten te kunnen ravotten, hielp MOEV om het terrein zodanig in te planten dat kinderen gestimuleerd worden om te bewegen. “Natuur op school vindt de ToverWijzer even belangrijk waardoor de buitenaanleg in samenwerking met MOS en Regionaal Landschap Zuid-Hageland gerealiseerd werd en er rekening gehouden werd met de bestaande natuur”, zegt directeur An. “Zo kwam een boomchirurg ons helpen om de wortels van de oude beuk te beschermen tijdens de graafwerken.”

Na de huidige eerste fase volgt nog een tweede fase waarbij er een administratief gebouw en een polyvalente ruimte toegevoegd worden. Buiten een nieuwe thuis voor de leerlingen is het een gebouw voor gedeeld gebruik geworden dat buiten de schooluren opengesteld kan worden voor zowel de buren als de stad in het geheel. “We bedanken nog graag iedereen die ons is komen helpen”, zegt directeur An. “Het is een droom om als schoolteam je visie helemaal omgezet te zien in infrastructuur waar je voor de kinderen een fantastische, warme, creatieve leeromgeving kan creëren om hen te laten groeien. We hebben er ontzettend veel zin in om samen school te blijven maken.”

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20230828_94314927

De Toverwijzer bedenkt een originele manier om naar de zonsverduistering te kijken

Op verschillende plaatsen werd op dinsdag 25 oktober ook in het Hageland genoten van de gedeeltelijke zonsverduistering. Zo ook in basisschool De Toverwijzer in Tienen waar ze een originele manier bedachten om ook zonder brilletje naar de zon te kunnen kijken.

Dinsdag 25 oktober waren de weergoden wel gunstig gestemd en kon je ook in het Hageland genieten van de gedeeltelijke zonsverduistering tussen 11 en 13 uur. Om 12.04 uur was 22% van de zon bedekt en om 13 uur was het spektakel voorbij.

“We vonden het een speciale gelegenheid en hadden zelfs brilletjes gekocht om naar de zon te kunnen kijken, 44 kinderen van de eerste en tweede graad keken mee”, zegt directeur An Soontjes.

Anderzijds bedachten ze in de school ook een originele manier om zonder brilletje naar de zonsverduistering te kunnen kijken. “We hadden ook een plas op de grond gemaakt zodat de leerlingen indirect de verduistering konden zien en zo hun ogen niet zouden beschadigen. We hebben het tenslotte feestelijk gevierd met lekkere broodjes.”

Voor een volgende gedeeltelijke zonsverduistering is het wachten tot 2025 en pas op 12 augustus 2026 zal er een bijna volledige (91%) eclips in ons land te zien zijn, voor een volledige moet je naar het noordpoolgebied, de Atlantische Oceaan, Rusland, Groenland en delen van Ijsland, Spanje en Portugal.  

https://www.hagelandactueel.be/tienen-actueel/nieuws/tienen/basisschool-bedenkt-originele-manier-om-naar-zonsverduistering-te?fbclid=IwAR0F-RiaO6oBF9LBYQHwzpjY31XEBgdiBvz05l09MWHwckyr16P-3LAmnR4

De ToverWijzer kiest kleur tegen pesten en valt daarmee in de prijzen.

De Pesten, dat kan niet!-wedstrijd van het Vlaams Netwerk Kies kleur tegen pesten is er op gericht om scholen van het basis- en secundair onderwijs die blijk geven van goede praktijk op het vlak van pestpreventie en pestaanpak erkenning te geven.

Met het toekennen van deze prijzen wordt erkenning gegeven aan de inspanningen die door de scholen werd geleverd. Door deze goede praktijkvoorbeelden onder de aandacht te brengen kunnen andere scholen inspiratie opdoen en worden ze aangemoedigd om ook zelf een dossier in te dienen. De ToverWijzer krijgt met onze tweede plaats ook een bedrag van 500 euro dat terug geïnvesteerd zal worden in ons beleid van vriendschap en verbindende communicatie.

ToverWijzer in het nieuws

Leerlingen van de Toverwijzer in de Tiense wijk Grimde eindigden op de 2de plaats in een wedstrijd n.a.l.v. De Week Tegen Pesten die georganiseerd werd door de Boudewijnstichting, samen met Kies Kleur Tegen Pesten. Vrijdag 18 februari bouwden ze in de school dan ook en feestje. Aan het behalen van die 2de plaats hangt ook een geldprijs van 500 euro vast. “We gaan dat geld gebruiken om babbelboxen op te zetten in onze nieuwe school”, zegt directeur An Soontjes.

ToverWijzer in beeld

De ToverWijzer kiest kleur tegen pesten

Het zijn de leerlingen die dit pas echt waarmaken in de klas én daarbuiten door vanuit verbindende communicatie als vrienden met elkaar om te gaan. 
 Zij waren dan ook dolblij met hun prijs. 

ToverWijzer Visie

We kiezen voor vriendschap en verbindende communicatie.
Want pesten pakken we aan door te kiezen voor iets, eerder dan tegen iets.

Voor onze school is ‘verbondenheid’ het centrale begrip van ons pedagogisch project. Pesten voorkomen betekent in onze school dat volop ingezet wordt op een aanpak, methodieken en communicatie die kinderen op weg zet tot het verwerven van inzicht in hun eigen gedrag, tot milde communicatie en het versterken van het contact met zichzelf via meditatie. Via die weg worden onze leerlingen weerbaar gemaakt, toegerust met mededogen en zorgen we er voor dat ze zich goed in hun vel voelen.

Als schoolteam en ouders laten we ons inspireren door het gedachtegoed van Nieuwe Autoriteit/Geweldloze Communicatie en trekken we de kaart van ‘waakzame zorg’, nabijheid en betrokkenheid. Het positief schoolklimaat van onze school maken we allemaal samen met de vele initiatieven waar we als schoolteam, leerlingen én ouders samen onze schouders onder zetten. Zoals de wekelijkse samenzang, het peter- en meterschap van oudere kinderen t.a.v. kleuters, de maandelijkse klasdoorbrekende activiteiten (kamp voor dans, zang, verhalen, knutselen, …), het wijze raad-overleg, de teambuildingactiviteiten voor het team.

Dat er weinig pestincidenten zijn is te danken aan onze sterk uitgebouwde preventieve werking. Die bevat vele componenten zoals o.m. het curriculum dat inzoomt op thema’s (o.a. mediawijsheid), de wekelijkse kringgesprekken in elke klas, de dagelijkse meditatiemomenten (2x/dag), het Toverwijzercafé, de babbelbox (in elke klas en op de speelplaats).

De jury adviseerde ons om samen met de ouders en de kinderen de eigen aanpak te evalueren. Op die manier kan bekeken worden of en waar er bijsturingen wenselijk zijn. Dus dat wordt nog vervolgd. En waar de jury mee afsloot in haar beoordeling geldt voor jullie allemaal omdat jullie met een warm hart meebouwen aan onze school:

“Alleszins hoed af voor de inspanningen die worden geleverd.”

Lees meer over ons beleid rond pestpreventie.

Ontdek onze visie.