DE HELE SCHOOL IN HET SCHOOLKOOR

In de Toverwijzer staat creativiteit centraal. Nina Van Herwegen, mede-oprichtster van de school , geeft de muzieklessen en dirigeert het koor. 

EEN PROMINENTE ROL VOOR MUZISCHE VORMING

De Toverwijzer is een methodeschool in Tienen met 120 leerlingen. Muzische vorming neemt een prominente rol in in het pedagogisch project, naast de intellectuele vakken en beweging. De leerlingen krijgen er koor, muzieklabo, drama en expressie, beeldende kunst en media, zelfs circus. Er worden klasoverschrijdende projecten opgezet waaraan alle kinderen hun muzische bijdrage leveren.  Regelmatig is er ondersteuning door ervaren deskundigen vanuit de Tiense kunstacademie. Voor sommige kinderen vormt de muzische manier een extra ingangspoort om kennis en vaardigheden te verwerven en te verwerken.

IEDEREEN IN HET SCHOOLKOOR

Het zingen zit ingebed in de schoolwerking. Alle leerlingen van de lagere school zingen in het schoolkoor en repeteren wekelijks aan het begin van de week op maandag van 13 tot 13:50 uur. Nina Van Herwegen begeleidt deze groep, of beter… de hele lagere school. Veiligheid creëren is daarbij belangrijk: er wordt niet raar gekeken wanneer er iemand verkeerd zingt, er wordt niet gelachen met elkaar.  Het schoolkoor wordt aangemoedigd en gedragen door alle leerkrachten van de school en de leerkrachten signaleren welke leerlingen er eventueel meer aandacht nodig hebben. Ook met de kleuters Ook met de kleuters gaat Nina muzisch aan de slag. Zij krijgen, naast het muzische bad van de kleuterjuffen, een uurtje per week muziek. De goesting om te zingen is duidelijk aanwezig, zowel bij leerkrachten, directie als leerlingen.

FORUM EN FESTIVAL

Elke vrijdag voor een vakantie is er een toonmoment: het forum. Dit jaar organiseert de school ook een heus festival, tijdens de opendeurdag. Daar zal niet alleen het schoolkoor zingen, maar ook het ouderkoor dat vanaf de paasvakantie zal starten. Daarnaast treden een kinderband en ouderband aan. Tweejaarlijks trekt de school de kaart van het muziektheater. Leerlingen van de derde graad schrijven samen met Nina het verhaal. Vanaf de kerstvakantie wordt hieraan samen gerepeteerd tijdens koor, de lessen muzieklabo en circus. Tijdens de workshops wordt er door de kinderen geknutseld aan het decor, attributen en de kostuums. Tijdens de laatste repetities is er extra ondersteuning van de leerkrachten uit het Deeltijds Kunstonderwijs.

KWALITEIT EN VERBINDING

Kwaliteit voorop. In het schoolkoor let Nina op alle attitudes: opkomen, afgaan, buigen, presentatie en mooi rechtstaan, applaus ontvangen, … het totaalplaatje moet kloppen. Er wordt veel aandacht besteed aan klank, klankkleur en het zelfstandig durven en kunnen zingen. Alle aspecten hiervan zijn belangrijk. Maar het allerbelangrijkste bij de koorrepetities is dat de kinderen telkens weer worden aangemoedigd om te blijven groeien en hun eigen stem te laten horen. Nina schrijft bovendien ieder jaar zelf een nieuw lied in het thema van het schooljaar. Daar begint stilaan een mooie collectie te groeien! 

Kinderen die zingen, raken. De dirigent gaat in verbinding met de kinderen, de kinderen staan onderling in verbinding en creëren verbinding met het publiek. Kortom, het schoolkoor zorgt voor veel verbinding op school. Het is een geschenk voor iedereen. Op en top Zingende School, heerlijk!

https://www.koorenstem.be/nl/nieuws/de-hele-school-het-schoolkoor?fbclid=IwAR3WtetzbWq4TirIdyaPcGWvwyI4hGuAg4mgwnTiBAcsTkAH-dsx6QrNxqY

Gratis boterhammen en appels als verzet tegen armoede: “Elk kind heeft recht op een gevulde – en gezonde brooddoos”

Vooruit Tienen vroeg dinsdag aandacht voor het probleem van lege – of ongezonde brooddozen. Ze deden dat op de Internationale Dag van Verzet tegen Armoede door aan de leerlingen van De Toverwijzer een boterham en appel te geven.”Uit een bevraging bij 317 leerkrachten door Pelicano blijkt dat 85% van de Belgische leerkrachten afgelopen schooljaar een kind in de klas had dat onder de armoedegrens leeft. 45% merkte dit zelfs bij meer dan vijf leerlingen op”, zegt coördinator van de Werkgroep Armoede  binnen de partij, Nathalie Wante.

Volgens de initiatiefnemers is armoede een onzichtbaar probleem, al zijn er ook zichtbare symptomen. “Eén ervan is dat kinderen zonder ontbijt en/of met een lege – of ongezonde brooddoos naar school komen. Dat heeft een negatieve invloed op hun gezondheid, concentratie, leerprestaties en ook hun zelfvertrouwen, vaak worden ze gepest of uitgesloten door klasgenoten.”

De actie aan de poort van De Toverwijzer is voor de partij maar een begin. “We willen dat er een structurele oplossing komt voor het probleem van lege – of ongezonde brooddozen in de klas. We ijveren voor een gezonde maaltijd op school voor elk kind, ongeacht hun financiële situatie. Een gezonde maaltijd op school heeft ontzettend veel voordelen. Het verbetert de gezondheid, het welzijn, de leerprestaties en het sociale contact van de kinderen. Het vermindert ook de stress en de schaamte die gepaard gaan met armoede. Bovendien is het een investering in de toekomst van onze samenleving.”

“Kinderen moeten vol potentieel kunnen gebruiken”

Directeur van De Toverwijzer An Soentjes staat alvast achter de actie: “Net zoals eten, is ook leren een basisbehoefte, maar omwille van armoede hebben zulke kinderen deze kansen niet. Wij blijven ervoor ijveren dat kinderen in staat zijn om hun volle potentieel te kunnen ontplooien om zo de beste versie van zichzelf te worden. We doen ook elk jaar een inzamelactie om onze leerlingen ervan bewust te maken dat niet iedereen dezelfde kansen heeft. Ook in onze school komt armoede voor, maar ik weet dat er nog scholen zijn in Tienen waar er misschien zelfs meer nood aan is. Wij hebben het geluk dat we, door onze leerhouding, een sterke oudergemeenschap hebben. De meeste ouders kennen elkaar en zijn ook erg betrokken bij het schoolgebeuren, dat helpt.”

https://www.hagelandactueel.be/tienen-actueel/nieuws/tienen/gratis-boterhammen-en-appels-als-verzet-tegen-armoede-elk-kind-heeft?nid=16145

Kinderen van De Toverwijzer getrakteerd op boterhammen: “Steeds meer lege brooddozen”

Op de internationale Dag van Verzet tegen Armoede deelde de werkgroep armoede van oppositiepartij Vooruit Tienen gratis boterhammen en appels uit aan de leerlingen van methodeschool De Toverwijzer. “Met deze actie willen we aandacht vragen voor het probleem van lege of ongezonde brooddozen in de klas”, zegt Nathalie Wante, coördinator werkgroep armoede.

Kinderen van De Toverwijzer getrakteerd op boterhammen: “Steeds meer lege brooddozen”

De boterhammen en de appels gingen vlot over de toonbank.
De boterhammen en de appels gingen vlot over de toonbank. — © VDT

TIENEN – 

Op de internationale Dag van Verzet tegen Armoede deelde de werkgroep armoede van oppositiepartij Vooruit Tienen gratis boterhammen en appels uit aan de leerlingen van methodeschool De Toverwijzer. “Met deze actie willen we aandacht vragen voor het probleem van lege of ongezonde brooddozen in de klas”, zegt Nathalie Wante, coördinator werkgroep armoede.Vanessa DekeyzerDinsdag 17 oktober 2023 om 12:09

https://db71c55a9eef76dfc3829b52cd071570.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

De boterhammen werden op een tafel gezet aan de ingang van de school. Alle leerlingen die de school binnenkwamen, waren vrij om een boterham én een appel te nemen. Zo kregen ze een goede start van de dag en voelden ze zich welkom en gewaardeerd. “De actie is niet alleen bedoeld om de kinderen te helpen, maar ook om het bewustzijn te vergroten over het probleem van armoede in onze stad”, aldus Nathalhie. “De werkgroep armoede wil dat iedereen weet dat er veel kinderen zijn die elke dag honger lijden en dat dit niet normaal is.”

Alert voor de problematiek

Voor de actie kreeg de werkgroep hulp van Tiense bakkers en bezorgde Tienenaars. “We zijn blij dat deze actie in onze school kon plaatsvinden”, zegt An Soontjens, directeur De Toverwijzer. “We merken toch dat er steeds meer lege brooddozen zijn. Wij zijn daar heel alert voor en ondersteunen vanuit de school ook zo veel mogelijk gezinnen, die het financieel moeilijk hebben. En ook de ouders bieden spontaan hulp aan. Zo willen ze graag een extra brooddoos maken voor kinderen die er misschien geen zouden hebben. Dat is toch een heel mooi gebaar.”

De werkgroep armoede van Vooruit Tienen wil dat er een structurele oplossing komt voor het probleem van lege of ongezonde brooddozen in de klas. “We hebben al eerder gepleit voor een gezonde maaltijd op school”, zegt Bart Thomas. “In 2019 was er het veelbelovend proefproject ‘Ontbijt op school’ dat de stad samen met het Huis van het Kind en Cedes had opgezet. Dat stierf helaas een stille dood ondanks onze vele vragen aan het stadsbestuur.”

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20231017_93770177

Eerste schooldag is een verhaal van feestjes in de regen en traantjes

De ToverWijzer in Tienen vindt nieuw onderdak in oude kerk

Ook in Tienen, bij methodeschool De ToverWijzer, hadden ze wellicht op beter weer gehoopt want daar mochten de leerlingen naar het nieuwe schoolgebouw in Nieuw Overlaar. De kerkfabriek stelde er de Sint-Jozefskerk, via erfpacht, ter beschikking en de kerk werd ontwijd en grondig verbouwd om er ruimte te creëren voor twee graadklassen kleuteronderwijs en drie graadklassen voor de lagere school.

“Een architectenbureau ging aan de slag om een groen en duurzaam gebouw te ontwerpen met hout, strobalen en leem en vooral ook met veel plaats voor de leerlingen, zowel binnen als buiten. Aan elk klaslokaal is een buitenklas gekoppeld waar de kinderen in het groen kunnen leren.  Na de huidige eerste fase volgt nog een tweede fase waarbij er een administratief gebouw en een polyvalente ruimte toegevoegd zullen worden. Buiten een nieuwe thuis voor de leerlingen is het een gebouw voor gedeeld gebruik geworden dat buiten de schooluren opengesteld kan worden voor zowel de buren als de stad in het geheel”, luidt het bij de school.

https://www.hagelandactueel.be/nieuws/regio-hageland/eerste-schooldag-is-een-verhaal-van-feestjes-in-de-regen-en-traantjes

De ToverWijzer start in een nieuw schoolgebouw in Nieuw Overlaar

Voor de kinderen van methodeschool de ToverWijzer zal het dubbel zo spannend worden op 1 september. Voor hen start het schooljaar in een gloednieuw schoolgebouw in Nieuw Overlaar.

De bakermat van de school ligt in Grimde. “We zijn de stad Tienen dankbaar dat we de kans kregen om daar een gebouw tijdelijk als school te kunnen inrichten terwijl we op zoek gingen naar een permanente locatie”, zegt An Soontjens, directeur van de ToverWijzer. “Die nieuwe plek werd gevonden in Nieuw Overlaar, waar de kerkfabriek de Sint-Jozefskerk via erfpacht ter beschikking stelde. Het oude kerkgebouw werd ontwijd en grondig verbouwd om ruimte te bieden aan twee graadklassen voor kleuteronderwijs en drie graadklassen voor de lagere school.”

Participatie en duurzaamheid zijn sleutelwoorden in de visie van de ToverWijzer. “De zoektocht naar een nieuwe locatie was een uitgelezen kans om die sleutelwoorden echt in de praktijk te brengen”, zegt directeur An. “Architectenbureau ORCA ging aan de slag om een groen en duurzaam gebouw te ontwerpen met hout, strobalen en leem, maar vooral met veel plaats voor de leerlingen, zowel binnen als buiten. Want aan elk klaslokaal is een buitenklas gekoppeld waar de kinderen in het groen kunnen leren.”

Bewegen en buiten les volgen

Om buiten te kunnen ravotten, hielp MOEV om het terrein zodanig in te planten dat kinderen gestimuleerd worden om te bewegen. “Natuur op school vindt de ToverWijzer even belangrijk waardoor de buitenaanleg in samenwerking met MOS en Regionaal Landschap Zuid-Hageland gerealiseerd werd en er rekening gehouden werd met de bestaande natuur”, zegt directeur An. “Zo kwam een boomchirurg ons helpen om de wortels van de oude beuk te beschermen tijdens de graafwerken.”

Na de huidige eerste fase volgt nog een tweede fase waarbij er een administratief gebouw en een polyvalente ruimte toegevoegd worden. Buiten een nieuwe thuis voor de leerlingen is het een gebouw voor gedeeld gebruik geworden dat buiten de schooluren opengesteld kan worden voor zowel de buren als de stad in het geheel. “We bedanken nog graag iedereen die ons is komen helpen”, zegt directeur An. “Het is een droom om als schoolteam je visie helemaal omgezet te zien in infrastructuur waar je voor de kinderen een fantastische, warme, creatieve leeromgeving kan creëren om hen te laten groeien. We hebben er ontzettend veel zin in om samen school te blijven maken.”

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20230828_94314927

De Toverwijzer bedenkt een originele manier om naar de zonsverduistering te kijken

Op verschillende plaatsen werd op dinsdag 25 oktober ook in het Hageland genoten van de gedeeltelijke zonsverduistering. Zo ook in basisschool De Toverwijzer in Tienen waar ze een originele manier bedachten om ook zonder brilletje naar de zon te kunnen kijken.

Dinsdag 25 oktober waren de weergoden wel gunstig gestemd en kon je ook in het Hageland genieten van de gedeeltelijke zonsverduistering tussen 11 en 13 uur. Om 12.04 uur was 22% van de zon bedekt en om 13 uur was het spektakel voorbij.

“We vonden het een speciale gelegenheid en hadden zelfs brilletjes gekocht om naar de zon te kunnen kijken, 44 kinderen van de eerste en tweede graad keken mee”, zegt directeur An Soontjes.

Anderzijds bedachten ze in de school ook een originele manier om zonder brilletje naar de zonsverduistering te kunnen kijken. “We hadden ook een plas op de grond gemaakt zodat de leerlingen indirect de verduistering konden zien en zo hun ogen niet zouden beschadigen. We hebben het tenslotte feestelijk gevierd met lekkere broodjes.”

Voor een volgende gedeeltelijke zonsverduistering is het wachten tot 2025 en pas op 12 augustus 2026 zal er een bijna volledige (91%) eclips in ons land te zien zijn, voor een volledige moet je naar het noordpoolgebied, de Atlantische Oceaan, Rusland, Groenland en delen van Ijsland, Spanje en Portugal.  

https://www.hagelandactueel.be/tienen-actueel/nieuws/tienen/basisschool-bedenkt-originele-manier-om-naar-zonsverduistering-te?fbclid=IwAR0F-RiaO6oBF9LBYQHwzpjY31XEBgdiBvz05l09MWHwckyr16P-3LAmnR4

De ToverWijzer kiest kleur tegen pesten en valt daarmee in de prijzen.

De Pesten, dat kan niet!-wedstrijd van het Vlaams Netwerk Kies kleur tegen pesten is er op gericht om scholen van het basis- en secundair onderwijs die blijk geven van goede praktijk op het vlak van pestpreventie en pestaanpak erkenning te geven.

Met het toekennen van deze prijzen wordt erkenning gegeven aan de inspanningen die door de scholen werd geleverd. Door deze goede praktijkvoorbeelden onder de aandacht te brengen kunnen andere scholen inspiratie opdoen en worden ze aangemoedigd om ook zelf een dossier in te dienen. De ToverWijzer krijgt met onze tweede plaats ook een bedrag van 500 euro dat terug geïnvesteerd zal worden in ons beleid van vriendschap en verbindende communicatie.

ToverWijzer in het nieuws

Leerlingen van de Toverwijzer in de Tiense wijk Grimde eindigden op de 2de plaats in een wedstrijd n.a.l.v. De Week Tegen Pesten die georganiseerd werd door de Boudewijnstichting, samen met Kies Kleur Tegen Pesten. Vrijdag 18 februari bouwden ze in de school dan ook en feestje. Aan het behalen van die 2de plaats hangt ook een geldprijs van 500 euro vast. “We gaan dat geld gebruiken om babbelboxen op te zetten in onze nieuwe school”, zegt directeur An Soontjes.

ToverWijzer in beeld

De ToverWijzer kiest kleur tegen pesten

Het zijn de leerlingen die dit pas echt waarmaken in de klas én daarbuiten door vanuit verbindende communicatie als vrienden met elkaar om te gaan. 
 Zij waren dan ook dolblij met hun prijs. 

ToverWijzer Visie

We kiezen voor vriendschap en verbindende communicatie.
Want pesten pakken we aan door te kiezen voor iets, eerder dan tegen iets.

Voor onze school is ‘verbondenheid’ het centrale begrip van ons pedagogisch project. Pesten voorkomen betekent in onze school dat volop ingezet wordt op een aanpak, methodieken en communicatie die kinderen op weg zet tot het verwerven van inzicht in hun eigen gedrag, tot milde communicatie en het versterken van het contact met zichzelf via meditatie. Via die weg worden onze leerlingen weerbaar gemaakt, toegerust met mededogen en zorgen we er voor dat ze zich goed in hun vel voelen.

Als schoolteam en ouders laten we ons inspireren door het gedachtegoed van Nieuwe Autoriteit/Geweldloze Communicatie en trekken we de kaart van ‘waakzame zorg’, nabijheid en betrokkenheid. Het positief schoolklimaat van onze school maken we allemaal samen met de vele initiatieven waar we als schoolteam, leerlingen én ouders samen onze schouders onder zetten. Zoals de wekelijkse samenzang, het peter- en meterschap van oudere kinderen t.a.v. kleuters, de maandelijkse klasdoorbrekende activiteiten (kamp voor dans, zang, verhalen, knutselen, …), het wijze raad-overleg, de teambuildingactiviteiten voor het team.

Dat er weinig pestincidenten zijn is te danken aan onze sterk uitgebouwde preventieve werking. Die bevat vele componenten zoals o.m. het curriculum dat inzoomt op thema’s (o.a. mediawijsheid), de wekelijkse kringgesprekken in elke klas, de dagelijkse meditatiemomenten (2x/dag), het Toverwijzercafé, de babbelbox (in elke klas en op de speelplaats).

De jury adviseerde ons om samen met de ouders en de kinderen de eigen aanpak te evalueren. Op die manier kan bekeken worden of en waar er bijsturingen wenselijk zijn. Dus dat wordt nog vervolgd. En waar de jury mee afsloot in haar beoordeling geldt voor jullie allemaal omdat jullie met een warm hart meebouwen aan onze school:

“Alleszins hoed af voor de inspanningen die worden geleverd.”

Lees meer over ons beleid rond pestpreventie.

Ontdek onze visie.