DE HELE SCHOOL IN HET SCHOOLKOOR

In de Toverwijzer staat creativiteit centraal. Nina Van Herwegen, mede-oprichtster van de school , geeft de muzieklessen en dirigeert het koor. 

EEN PROMINENTE ROL VOOR MUZISCHE VORMING

De Toverwijzer is een methodeschool in Tienen met 120 leerlingen. Muzische vorming neemt een prominente rol in in het pedagogisch project, naast de intellectuele vakken en beweging. De leerlingen krijgen er koor, muzieklabo, drama en expressie, beeldende kunst en media, zelfs circus. Er worden klasoverschrijdende projecten opgezet waaraan alle kinderen hun muzische bijdrage leveren.  Regelmatig is er ondersteuning door ervaren deskundigen vanuit de Tiense kunstacademie. Voor sommige kinderen vormt de muzische manier een extra ingangspoort om kennis en vaardigheden te verwerven en te verwerken.

IEDEREEN IN HET SCHOOLKOOR

Het zingen zit ingebed in de schoolwerking. Alle leerlingen van de lagere school zingen in het schoolkoor en repeteren wekelijks aan het begin van de week op maandag van 13 tot 13:50 uur. Nina Van Herwegen begeleidt deze groep, of beter… de hele lagere school. Veiligheid creëren is daarbij belangrijk: er wordt niet raar gekeken wanneer er iemand verkeerd zingt, er wordt niet gelachen met elkaar.  Het schoolkoor wordt aangemoedigd en gedragen door alle leerkrachten van de school en de leerkrachten signaleren welke leerlingen er eventueel meer aandacht nodig hebben. Ook met de kleuters Ook met de kleuters gaat Nina muzisch aan de slag. Zij krijgen, naast het muzische bad van de kleuterjuffen, een uurtje per week muziek. De goesting om te zingen is duidelijk aanwezig, zowel bij leerkrachten, directie als leerlingen.

FORUM EN FESTIVAL

Elke vrijdag voor een vakantie is er een toonmoment: het forum. Dit jaar organiseert de school ook een heus festival, tijdens de opendeurdag. Daar zal niet alleen het schoolkoor zingen, maar ook het ouderkoor dat vanaf de paasvakantie zal starten. Daarnaast treden een kinderband en ouderband aan. Tweejaarlijks trekt de school de kaart van het muziektheater. Leerlingen van de derde graad schrijven samen met Nina het verhaal. Vanaf de kerstvakantie wordt hieraan samen gerepeteerd tijdens koor, de lessen muzieklabo en circus. Tijdens de workshops wordt er door de kinderen geknutseld aan het decor, attributen en de kostuums. Tijdens de laatste repetities is er extra ondersteuning van de leerkrachten uit het Deeltijds Kunstonderwijs.

KWALITEIT EN VERBINDING

Kwaliteit voorop. In het schoolkoor let Nina op alle attitudes: opkomen, afgaan, buigen, presentatie en mooi rechtstaan, applaus ontvangen, … het totaalplaatje moet kloppen. Er wordt veel aandacht besteed aan klank, klankkleur en het zelfstandig durven en kunnen zingen. Alle aspecten hiervan zijn belangrijk. Maar het allerbelangrijkste bij de koorrepetities is dat de kinderen telkens weer worden aangemoedigd om te blijven groeien en hun eigen stem te laten horen. Nina schrijft bovendien ieder jaar zelf een nieuw lied in het thema van het schooljaar. Daar begint stilaan een mooie collectie te groeien! 

Kinderen die zingen, raken. De dirigent gaat in verbinding met de kinderen, de kinderen staan onderling in verbinding en creëren verbinding met het publiek. Kortom, het schoolkoor zorgt voor veel verbinding op school. Het is een geschenk voor iedereen. Op en top Zingende School, heerlijk!

https://www.koorenstem.be/nl/nieuws/de-hele-school-het-schoolkoor?fbclid=IwAR3WtetzbWq4TirIdyaPcGWvwyI4hGuAg4mgwnTiBAcsTkAH-dsx6QrNxqY