Ouderparticipatie

Een school mede gedragen door ouders is een enorme meerwaarde. We verwachten dan ook van ouders een actieve deelname aan het schoolgebeuren. Elke ouder kiest bij het begin van het schooljaar een oudertaak die aansluit bij zijn of haar talenten en die overeenkomt met een equivalent van een tijdsinverstering van ongeveer vier uur per maand.

Oudertaken kunnen zijn; opvang, workshops lagere school, workshops kleuters, grote kuis tijdens de vakanties, werkgroep klussen en tuin, ICT, klasouder, verkeersouders, feestouder, leesouder, begeleiden van onderzoeken in de klas,…

Op de algemene vergaderingen hebben ouders een belangrijke stem. Het coöperatieve karakter van onze school toont zich ook hierin.