Werking

 

Vzw De ToverWijzer

 De vzw De ToverWijzer heeft als doelstelling de uitbouw en beheer van de school. Directie, leerkrachten en ouders zijn hierin vertegenwoordigd als effectieve en toetredende leden. Er zijn drie bestuurders, gekozen uit de leden, die instaan voor het schoolbestuur. Het directieteam wordt aangesteld voor het dagelijks bestuur van de ToverWijzer.

Twee keer per jaar wordt er een algemene vergadering (AV) georganiseerd voor alle leden van de vzw. Tijdens deze vergadering wordt informatie gegeven, worden gezamenlijk algemene beslissingen genomen en wordt de algemene schoolwerking regelmatig geëvalueerd.

Lid wordt men door het betalen van een lidgeld. Het lidmaatschap staat volledig los van het inschrijvingsbeleid van de school. Er wordt een systeem toegepast dat steunt op een solidariteitsprincipe waarbij de hoogte van het lidgeld afhangt van het netto-inkomen van de ouder(s).

Bij inschrijving ontvangt u het huishoudelijk reglement van de vzw met al de nodige informatie.

 

Pedagogische raad

 De beslissingen over het pedagogisch project liggen bij de directie en het team van leerkrachten. De pedagogische raad fungeert hierbij echter als adviesorgaan dat voortdurend evalueert, suggesties formuleert en reflecteert. De pedagogische raad bestaat uit enkele leerkrachten, directieleden, ouders en externe deskundigen.

 

Klasraad/Schoolraad

 Tijdens hun wekelijkse klasraad delen de leerlingen hun ‘wrevels’, ‘spinsels’ en ‘complimenten’ met de leerkracht en klasgenoten. Twee afgevaardigden van elke klas nemen deze opmerkingen mee naar de schoolraad, waarop alle klassen, alsook het leerkrachtenteam en het directieteam vertegenwoordigd zijn.