Cultuurbeschouwing

Cultuurbeschouwing

We leven in een multiculturele samenleving. Kinderen leren omgaan met mensen van verschillende achtergronden en culturen, en daarin vooral de overeenkomsten tussen de verschillende bevolkingsgroepen leren kennen, is daarom ook enorm belangrijk. In het vak cultuurbeschouwing wordt hier volop bij stilgestaan. Cultuurbeschouwen is echter niet louter een vak, maar een cultuurbeschouwingspraktijk.

Samen doen, ervaren, spreken naar aanleiding van zeer diverse situaties en voorvallen en stilaan:

  • een gevoeligheid en bewustzijn ontwikkelen voor wat waardevol is (ethisch en esthetisch) en wat ertoe doet;
  • ervaren ‘een individu of een persoon’ te zijn in meerdere/verschillende groepen en ervaren wat het betekent om lid en deelgenoot te zijn van een groep in vrijheid;
  • begrijpen dat ze deel uitmaken van een ecosysteem, een groter geheel lokaal en mondiaal;
  • mogelijkheden leren kennen om in te grijpen in de kwaliteit van leven;
  • ervaren dat in het uniek persoonlijke tegelijk het universele kan weerklinken;
  • gevoel ontwikkelen voor de ziel der dingen, dingen die we niet weten en er toch zijn, die ons dagelijks leven overstijgen.

Het is samen oefenen in het beantwoorden van vragen en bespreken van kwesties die geen pasklaar antwoord kennen. Het is zoeken hoe we die kunnen verwoorden en vormgeven om te delen met elkaar. Het is gelijkenissen en verschillen benoemen om te begrijpen, om samenhang te ontdekken. Het is zien dat de plek waar je je bevindt en de tijd jouw werkelijkheid mee bepalen. Het is merken dat de dingen en tradities nooit af zijn.