Welbevinden van het kind en de leerkracht

a. Zoveel mogelijk stressvrije omgeving

Elk kind komt voortdurend in stressvolle situaties terecht. Dit kan je in onze steeds complexer wordende maatschappij niet vermijden. Je kan als school echter wel trachten een zoveel mogelijk stressvrije omgeving te creëren.

  • kleinschaligheid
  • maximale structuur en voorspelbaarheid
  • groene omgeving
  • vier sporen onderwijs
  • milde en open communicatie
  • ‘heli-time’, enkel zinvol huiswerk
  • ervaringsgericht onderwijs
  • veel aandacht voor beweging en creativiteit
  • groeimeter; anders evalueren
  • stiltemoment

Ondanks dat we trachten een zoveel mogelijk stressvrije omgeving te creëren, komen kinderen voortdurend in stressvolle situaties: vriendschapsrelaties, leersituaties, nieuwe ervaringen, … Dit alles maakt dat kinderen voortdurend spanning en druk ervaren.
Hierbij is echter vooral belangrijk dat deze stress zich niet vastzet in het lichaam van het kind. Door de leerlingen onder andere te leren communiceren op een geweldloze manier en de stiltetechniek aan te leren, geven we hen tools om zoveel mogelijk stressvrij, met andere woorden open en leergierig, door het leven te gaan.

De rol en het belang van bewustzijn van de leerling bij het opdoen van kennis is immers een sterk onderschatte factor in het onderwijs. Het bewustzijn van de leerling is echter de basis van het leren. Als het bewustzijn helder en rustig is, kan de leerling beter en sneller kennis opnemen. Aandacht voor de ontwikkeling van het bewustzijn van de leerling biedt daarom wezenlijke en significante voordelen voor het onderwijs.

De mate waarin leerlingen in staat zijn om kennis op te nemen, wordt sterk bepaald door de rust die een leerling in zich heeft, door de mate waarin leerlingen in staat zijn zich te concentreren, door het plezier dat leerlingen hebben in het leren, door de mate waarin de leerling een positief zelfbeeld heeft, door de sfeer in de klas en de relatie die ze met de leerkrachten hebben.

b. Het stiltemoment

De Hoge Gezondheidsraad riep eind september 2017 nog op om leerlingen reeds in de basisschool te leren omgaan met stress (zie artikel: http://www.standaard.be/cnt/dmf20170927_03099555).

In de ToverWijzer starten en eindigen we de schooldag met een stiltemoment, waarop de leerlingen al stappend of tekenend gedurende vijf minuten samen de stiltetechniek beoefenen. Vanaf tien jaar zitten de leerlingen neer en doen ze de techniek gedurende tien minuten.

De stiltetechniek werkt stress ontladend, ondersteunt de volledige persoonlijkheidsontwikkeling en bevordert alfa-golven, waardoor er een toename is van alertheid en concentratie. 
Dit alles ondersteunt een optimaal leerproces bij de kinderen en is de reden waarom deze techniek zo effectief is in een onderwijskader.

c. Kleinschaligheid

Om onze doelstellingen te bereiken, is kleinschaligheid noodzakelijk.
We beperken ons dan ook tot twee graadklassen in de kleuterschool (classe unique) van maximum 24 lln. en drie graadklassen in de lagere school met maximum 24 lln., 12 leerlingen van elke leeftijdsgroep.

d. Bieden van maximale structuur en voorspelbaarheid

Leerlingen zijn erbij gebaat om een duidelijke structuur te hebben en voortdurend goed te weten wat er gebeurt, waarom het gebeurt en wat er vervolgens gaat gebeuren. Zowel in de structuur als in de inhoud van de lessen wordt hieraan veel zorg besteed.

e. Heli-time/ Huiswerk

Op het einde van de schooldag stijgen de leerlingen onder begeleiding van de leerkracht op met de helikopter om vanuit helikopterperspectief de dag te overlopen en de leerstof van die dag te herhalen. Onder het motto: “Wat je kan uitleggen, dat ken je”, leren de kinderen ook weer ontzettend veel van elkaar.

Door dit (be)geleid herhalingsmoment wordt huiswerk doorgaans overbodig. Huiswerk moet immers altijd zinvol zijn. Onder zinvol huiswerk verstaan wij vooral automatisering van bijvoorbeeld maal- en deeltafels, lezen, Frans, woordpakketten, WO, …