Groene en gezonde school

Groene school

De ToverWijzer streeft ernaar op zoveel mogelijk vlakken een groene school te zijn. We hebben respect voor de natuur. Afval wordt zoveel mogelijk vermeden en er wordt enkel gebruik gemaakt van biologische en ecologische producten, zowel in als rondom het schoolgebouw. Een groene omgeving waarin de kinderen kunnen spelen, leren en exploreren is enorm belangrijk. Natuurbeleving neemt een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs. De tuin biedt volop mogelijkheden om kampen te bouwen, te klimmen, te tuinieren… Door bijvoorbeeld mee te zorgen voor de kippen leren de kinderen verantwoordelijkheid te nemen en zorg te dragen voor hun omgeving.

Gezonde school

Wij kiezen voor een wifi-vrije en zoveel mogelijk stralingsarme omgeving. Gsm’s en smartphones logeren gedurende de schooldag in het gsm-hotel ‘De Tinnen Schotel’.Gezonde voeding is voor kinderen enorm belangrijk, ook naar ontwikkeling van hersenfuncties toe. Wij kiezen dan ook zoveel mogelijk voor biologische, vegetarische en seizoensgebonden voeding. Lessen over gezonde voeding en kennis rond kruiden zijn een vast gegeven in het curriculum van de ToverWijzer.
 Een zoveel mogelijk stressvrije omgeving is ons streefdoel.