methodeschool Tienen

Kinderen zetten stapjes en een van de eerste grote stappen die ze zetten, is de schoolpoort binnengaan om zich in die veilige omgevingverder te ontwikkelen en te groeien. Een leerkracht neemt de hand van je kind even over, om het -met veel warmte en inzicht-, verder te begeleiden tijdens het zetten van hun volgende levensstapjes.

Een kind zal lachend naar school vertrekken als het weet dat het ergens naartoe gaat waar het zich goed voelt. Een omgeving die het enerzijds richting geeft en het anderzijds uitdaagt om zijn eigen wegte vinden. Een omgeving die het aanmoedigt te groeien op zijn eigen tempo en die de groei weerspiegelt in succeservaringen. Een kind dat zich goed voelt, staat open, is leergierig, is emotioneel  en sociaal vaardig en zal groeien op zowel intellectueel als creatief vlak. Wie je bent is van belang, niet enkel wat je weet.

Niet alleen wat je weet, maar ook wie je bent is belangrijk.

Kinderen leren de hele dag door. Ze zien, voelen en ervaren het leven om zich heen. Vanuit deze ervaringen onstaat er een leergierige houding en een vraag naar kennis. Onder begeleiding van de leerkracht gaan de kinderen samen op zoek naar de antwoorden. Dit is ervaringsgericht leren.

De kwaliteit van het onderwijs hangt af van de kwaliteit van de leerkrachten.

In deze maatschappij is het niet enkel belangrijk om op intellectueel vlak begeleid te worden, maar ook op emotioneel en sociaal vlak. De leerkrachten maken hen hiervan bewust, enerzijds door deze ontwikkeling in de doelstellingen van de lessen aan te bieden, anderzijds door zelf het juiste voorbeeld te geven.

Zij bezitten deze verschillende vaardigheden, worden hierin verder opgeleid en krijgen hierin blijvende ondersteuning.

Pesten, burn-outs van leerkrachten, leermoeheid en stress bij leerlingen zijn een dagelijks gegeven geworden. In onze school pakken we de oorzaak aan van deze problemen -problemen die vrijwel rechtsteeks veroorzaakt worden door een teveel aan stress-. Om die reden  voeren wij bewust een stiltemoment in bij het begin en op het einde van de schooldag en introduceren we tegelijk een unieke structurele aanpak in de schoolorganisatie, zodat zowel kinderen, leerkrachten als ouders het schoolgebeuren zoveel mogelijk als stressvrij mogen ervaren.

Onze school biedt een warme omgeving aan waarin zowel kinderen als ouders zich gehoord en gewaardeerd voelen. Elk kind wordt individueel gezien en benaderd en in samenspraak met de ouders opgevolgd en begeleid.