Coöperatieve werking

De ToverWijzer staat voor een coöperatieve werking. Dit toont zich zowel in de werking op schoolniveau, de werking met de ouders, de klaswerking, als op vlak van het leren (coöperatief leren).

Klasraad

Tijdens de klasraad bespreken de kinderen het wel en wee in de klas en op de school. Er wordt telkens stil gestaan bij wrevels, spinsels en complimenten.

Wrevels: De leerlingen brengen hun wrevels en bespreken dit met elkaar. Ze zoeken samen een oplossing en maken afspraken om te voorkomen dat deze wrevels nog terugkeren. Samen zorgen ze ervoor dat deze afspraken worden nagekomen.

Spinsels: De leerlingen delen spinsels, ideeën met elkaar en bekijken samen wat ervoor nodig is om deze ideeën te realiseren.

Complimenten: De leerlingen geven elkaar complimenten en verwoorden wat zij fijn vinden en waarom.
Alles wordt samengevat en opgeschreven in het Klasraad-boek.

Op de klasraad leren de kinderen op een heel natuurlijke, levensechte manier ontzettend veel sociale vaardigheden die ze later als volwassenen voortdurend gaan nodig hebben;

  • Ze leren hun mening formuleren en standpunten beargumenteren, ontwikkelen communicatieve vaardigheden
  • Ze leren naar anderen luisteren en leren anderen begrijpen, ontwikkelen empathisch vermogen
  • Ze leren hoe ze hun eigen verlangens en noden kunnen in overeenstemming brengen met de verlangens en noden van de groep of hoe zich te verzoenen met een meerderheidsstandpunt
  • Ze leren regels en structuur aanbrengen en samen verantwoordelijkheid te dragen voor het nakomen van deze afspraken
  • Ze leren dat niet iedereen over hetzelfde onderwerp dezelfde mening heeft; iedereen heeft zijn eigen normen- en waardensysteem
  • Ze leren reflecteren en omgaan met reflectie
  • Ze leren hoe ze met elk woord dat ze spreken hun omgeving beïnvloeden, dat mensen en situaties veranderbaar zijn, mede door hun inbreng.

Schoolraad

Op de schoolraad worden school gebonden thema’s besproken. Van elke klas zijn twee leerlingen als afgevaardigden aanwezig, zodat zowel de leerlingen, de leerkrachten als de directie is vertegenwoordigd in de schoolraad. De leerlingen koppelen de beslissingen en afspraken terug naar de klasgroep. De informatie wordt ook teruggekoppeld aan de ouders.

Vzw en ouderparticipatie

Een school mede gedragen door ouders is een enorme meerwaarde. We verwachten dan ook van ouders een actieve deelname aan het schoolgebeuren. Elke ouder kiest bij het begin van het schooljaar een oudertaak die aansluit bij zijn of haar talenten en die overeenkomt met een equivalent van een tijdsinvestering van ongeveer vier uur per maand.

Oudertaken kunnen zijn; poortwacht na de school, workshops lagere school, workshops kleuters, kuisen tijdens de vakanties, werkgroep klussen, werkgroep tuin, ICT, vzw, klasouder, feestouder, begeleiden van onderzoeken, leesouder…

 

Als lid van de vzw De ToverWijzer hebben ouders op de algemene vergaderingen een belangrijke stem. Het coöperatieve karakter van onze school toont zich ook hierin.

Het team, de ouders en de leerlingen ‘maken samen school’.