Evaluaties

Permanente en procesgerichte evaluatie

In onze school staat de ontwikkeling van de gehele persoonlijkheid van de kinderen centraal. Dit weerspiegelt zich ook in onze evaluaties en de manier van evalueren.

Het is ons doel dat de kinderen wat ze leren, ook leren toepassen en flexibel kunnen gebruiken in levensechte situaties. Dit wil zeggen dat we dagelijks aftoetsen of de leerstof begrepen is of niet. Dit gebeurt zowel met toetsen als met observaties tijdens de verschillende leersituaties.

De kinderen doen zelf, reeds van in de kleuterklas, een permanente evaluatie in relatie met de leerkracht zodat ze zelf heel bewust zijn van hun eigen groeiproces. In individuele gesprekjes met de leerkracht reflecteren de kinderen dagelijks over hun welbevinden, over hun gedrag, al dan niet in relatie met anderen, over de leerstof en het proces van kennisverwerving; ‘Ken ik de leerstof? Waar zitten mijn fouten? Waar moet ik naartoe werken? Wat heb ik nodig om te kunnen leren? Lukt het me om goed te plannen?… ‘

Ook in groep tijdens de verschillende kringronden wordt er voortdurend teruggekoppeld en gereflecteerd met de kinderen; ‘Waarom was er zoveel chaos tijdens de vorige les? Lukte het om zelfstandig aan het werk te gaan? Kunnen we onze leeromgeving nog verbeteren?…

Competentie ontwikkelende evaluatie

Naast deze permanente evaluatie met en door de kinderen gebruiken we zowel in de kleuterklas als in de lagere school een ‘groeimeter’, een procesgericht evaluatie-instrument, waarin veel oog is voor welbevinden en een brede persoonlijkheidsontwikkeling. De evolutie wat betreft kennisverwerving, vaardigheden en attitudes wordt in kaart gebracht, evenals de sociale, emotionele, communicatieve vaardigheden en de talenten.

De kinderen vullen zelf deze groeimeter samen met de leerkracht. De zin van evaluatie is immers op de eerste plaats de bewustwording van de leerling over zijn groeiproces en zijn ontwikkeling.

Oudergesprekken

Door onze coöperatieve werking is er automatisch veel contact tussen ouders en leerkrachten. Tijdens informele gesprekken wordt al heel wat informatie uitgewisseld. Dit wordt aangevuld met formele evaluatiegesprekken.

Twee keer per jaar worden er evaluaties uitgeschreven die dienen als rapportering aan de ouders. Ouders kunnen naar aanleiding hiervan een evaluatiegesprek hebben met de leerkracht(en).

Een tussentijds evaluatiegesprek kan altijd worden aangevraagd, zowel op vraag van de ouders, als op vraag van de leerkrachten.