Werking

De ToverWijzer in Tienen is de eerste stressvrije methodeschool in België. Wereldwijd zijn er evenwel reeds meer dan 700 stressvrije scholen. Het aspect stressvrij wordt toegevoegd aan het ervaringsgerichte onderwijs.

De Hoge Gezondheidsraad riep eind september nog op om leerlingen reeds in de basisschool te leren omgaan met stress. Dit is het uitgangspunt van onze stressvrije methodeschool.

 

De vzw stressvrije methodescholen Tienen heeft als doelstelling de uitbouw en beheer van de school. Directie, leerkrachten en ouders zijn hierin vertegenwoordigd als effectieve en toetredende leden. Er zijn drie of vier bestuurders, gekozen uit de leden, die instaan voor het dagelijks bestuur.

Twee keer per jaar wordt er een algemene vergadering (AV) georganiseerd voor alle leden van de vzw. Tijdens deze vergadering wordt informatie gegeven, worden gezamenlijk algemene beslissingen genomen en wordt de algemene schoolwerking regelmatig geëvalueerd.

De beslissingen over het pedagogisch project liggen bij de directie en het team van leerkrachten. De pedagogische raad fungeert hierbij echter als adviesorgaan dat voortdurend evalueert, suggesties formuleert en reflecteert. De pedagogische raad bestaat uit enkele leerkrachten, directieleden, ouders en externe deskundigen.

Tijdens hun wekelijkse klasraad delen de leerlingen hun ‘wrevels’, ‘spinsels’ en ‘complimenten’ met de leerkracht en klasgenoten. Twee afgevaardigden van elke klas nemen deze opmerkingen mee naar de schoolraad, waarop alle klassen, alsook het leerkrachtenteam en het directieteam vertegenwoordigd zijn.

De beslissingen die worden genomen op de schoolraad worden ook teruggekoppeld naar de ouders.