Obligaties 2022

Obligaties

Welke certificaten?

Om onze financiering te ondersteunen geven we een obligatielening uit. Het bedrag dat de Toverwijzer wenst op te halen via de obligatielening ligt tussen minimaal € 0 en maximaal € 90.000. Er worden daarom 360 certificaten (of obligaties) uitgegeven, voor een totaal bedrag van € 90.000.

 • 120 certificaten van type A met een nominale waarde van € 250, een jaarlijkse rente van 1.00 %, een looptijd van 1 jaar.
 • 60 certificaten van type A met een nominale waarde van € 250, een jaarlijkse rente van 1.78 %, een looptijd van 3 jaar.
 • 60 certificaten van type B met een nominale waarde van € 250, een jaarlijkse rente van 2.56 %, een looptijd van 5 jaar.
 • 60 certificaten van type C met een nominale waarde van € 250, een jaarlijkse rente van 3.33 %, een looptijd van 7 jaar.
 • 60 certificaten van type D met een nominale waarde van € 250, een jaarlijkse rente van 4.50 %, een looptijd van 10 jaar.

Intekenperiode en modaliteiten

 • Iedere meerderjarige geïnteresseerde (zowel in hoofde en als rechtspersoon) kan één of meerdere certificaten kopen tijdens de intekenperiode.
 • De intekenperiode loopt van 1 september tot en met 31 oktober 2022.
 • Inschrijven kan door het invullen van de informatiefiche in bijlage en storting op:
      rekeningnummer BE94 7360 4078 3514 – BICCODE: KREDBEBB
      met mededeling: Obligatielening + Naam
 • Na ontvangst van de betaling en het ingevulde informatieblad worden de ontvangen bedragen ingeschreven in het obligatieregister, en worden de toegekende obligaties bezorgd aan de inschrijver.
 • Er worden voor maximaal € 90.000 aan inschrijvingen aanvaard. De stortingen die ontvangen worden nadat dit bedrag is bereikt worden teruggestort.
 • Inschrijvingen die het maximale bedrag per looptijd overtreffen, krijgen de keuze om hun storting teruggestort te krijgen of een andere beschikbare looptijd te kiezen. 
 • Een certificaat geeft recht op terugbetaling van de nominale waarde. De lening begint de dag na het afsluiten van de intekenperiode. De terugbetaling gebeurt op 1 november. De eerste keer zal dit gebeuren op 1 november 2023 voor de certificaten met een looptijd van 1 jaar.
 • De obligaties zijn niet overdraagbaar, ze zullen enkel worden terugbetaald aan de initiële inschrijvers, in geval van overlijden, of scheiding van de inschrijvers wordt de obligatie proportioneel aan elke individuele inschrijver of erfgenaam uitbetaald, tenzij de inschrijvers of de erfgenamen unaniem aan de school laten weten aan wie er uitbetaald moet worden.