De ToverWijzer kiest kleur tegen pesten en valt daarmee in de prijzen.

De Pesten, dat kan niet!-wedstrijd van het Vlaams Netwerk Kies kleur tegen pesten is er op gericht om scholen van het basis- en secundair onderwijs die blijk geven van goede praktijk op het vlak van pestpreventie en pestaanpak erkenning te geven.

Met het toekennen van deze prijzen wordt erkenning gegeven aan de inspanningen die door de scholen werd geleverd. Door deze goede praktijkvoorbeelden onder de aandacht te brengen kunnen andere scholen inspiratie opdoen en worden ze aangemoedigd om ook zelf een dossier in te dienen. De ToverWijzer krijgt met onze tweede plaats ook een bedrag van 500 euro dat terug geïnvesteerd zal worden in ons beleid van vriendschap en verbindende communicatie.

ToverWijzer in het nieuws

Leerlingen van de Toverwijzer in de Tiense wijk Grimde eindigden op de 2de plaats in een wedstrijd n.a.l.v. De Week Tegen Pesten die georganiseerd werd door de Boudewijnstichting, samen met Kies Kleur Tegen Pesten. Vrijdag 18 februari bouwden ze in de school dan ook en feestje. Aan het behalen van die 2de plaats hangt ook een geldprijs van 500 euro vast. “We gaan dat geld gebruiken om babbelboxen op te zetten in onze nieuwe school”, zegt directeur An Soontjes.

ToverWijzer in beeld

De ToverWijzer kiest kleur tegen pesten

Het zijn de leerlingen die dit pas echt waarmaken in de klas én daarbuiten door vanuit verbindende communicatie als vrienden met elkaar om te gaan. 
 Zij waren dan ook dolblij met hun prijs. 

ToverWijzer Visie

We kiezen voor vriendschap en verbindende communicatie.
Want pesten pakken we aan door te kiezen voor iets, eerder dan tegen iets.

Voor onze school is ‘verbondenheid’ het centrale begrip van ons pedagogisch project. Pesten voorkomen betekent in onze school dat volop ingezet wordt op een aanpak, methodieken en communicatie die kinderen op weg zet tot het verwerven van inzicht in hun eigen gedrag, tot milde communicatie en het versterken van het contact met zichzelf via meditatie. Via die weg worden onze leerlingen weerbaar gemaakt, toegerust met mededogen en zorgen we er voor dat ze zich goed in hun vel voelen.

Als schoolteam en ouders laten we ons inspireren door het gedachtegoed van Nieuwe Autoriteit/Geweldloze Communicatie en trekken we de kaart van ‘waakzame zorg’, nabijheid en betrokkenheid. Het positief schoolklimaat van onze school maken we allemaal samen met de vele initiatieven waar we als schoolteam, leerlingen én ouders samen onze schouders onder zetten. Zoals de wekelijkse samenzang, het peter- en meterschap van oudere kinderen t.a.v. kleuters, de maandelijkse klasdoorbrekende activiteiten (kamp voor dans, zang, verhalen, knutselen, …), het wijze raad-overleg, de teambuildingactiviteiten voor het team.

Dat er weinig pestincidenten zijn is te danken aan onze sterk uitgebouwde preventieve werking. Die bevat vele componenten zoals o.m. het curriculum dat inzoomt op thema’s (o.a. mediawijsheid), de wekelijkse kringgesprekken in elke klas, de dagelijkse meditatiemomenten (2x/dag), het Toverwijzercafé, de babbelbox (in elke klas en op de speelplaats).

De jury adviseerde ons om samen met de ouders en de kinderen de eigen aanpak te evalueren. Op die manier kan bekeken worden of en waar er bijsturingen wenselijk zijn. Dus dat wordt nog vervolgd. En waar de jury mee afsloot in haar beoordeling geldt voor jullie allemaal omdat jullie met een warm hart meebouwen aan onze school:

“Alleszins hoed af voor de inspanningen die worden geleverd.”

Lees meer over ons beleid rond pestpreventie.

Ontdek onze visie.